maszyna do wkładania pinów / maszyna do ściągania izolacji z drutu / maszyna do wstępnego formowania cięcia ołowiu

produkty_baner
Produkty, które zaspokajają potrzeby zdrowotne ludności.Według WHO produkty te powinny być dostępne „przez cały czas, w odpowiednich ilościach, w odpowiednich postaciach dawkowania, z zapewnioną jakością i odpowiednimi informacjami oraz po cenie, na którą stać jednostkę i społeczność”.

MASZYNY DO FORMOWANIA PRZEWODÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I ZWIJANIA TAŚMĄ SZPULI